contact |   agid |   home
enavos tar la tavla da cuntegn
  resumaziun dal text...
    Survista  
 

Jau sun sco che jau sun
autur: Vic Hendry

Igl era ina giada a l’ur d’in puz ina pitschna rauna. Ella fa da currer, tschiffa mustgins ed è legra. Qua arrivan trais uffants. Els vesan la rauna e cumenzan a discurrer sur dal pitschen animal. La rauna è trista suenter ch’ella ha udì quai ch’ils uffants han ditg. In pesch dentant vegn da calmar la rauna cun dar in bun cussegl.


© Vic Hendry

 

 

 
Jau sun sco che jau sun (per surlavurar e squitschar)      
         
  commentari per il scolast  
         
  incumbensas  
  incumbensas    
  fegls da lavur  
  pensums    
  schliaziuns  
  schliaziuns    
  maletgs  
         
  multimedias  
         
  colliaziuns/links