contact |   agid |   home
enavos tar la tavla da cuntegn
  resumaziun dal text...
    Survista  
 

Tim na vul betg pli esser Tim
or da: Ursula Wölfel, Feuerschuh und Windsandale

Tim è trist. Ils auters uffants beffegian el cun versets e chanzuns.

In di sa renda el tar ses bab en il lavuratori e di ch’el vuless  esser in auter mat. Ses bab dentant vegn da calmar Tim.


© 1993 by Thienemann Verlag (Thienemann Verlag GmbH), Stuttgart/Wien. www.thienemann.de


 
Tim na vul betg pli esser Tim (per surlavurar e squitschar)      
         
  commentari per il scolast  
         
  incumbensas  
  incumbensas    
  fegls da lavur  
  pensums    
  schliaziuns  
         
  maletgs  
         
  multimedias  
         
  colliaziuns/links  
  Mobbing in der Schule (13-07-2012)