contact |   agid |   home
enavos tar la tavla da cuntegn
  resumaziun dal text...
    Survista  
 

Ans raquintain nus in'istorgia
Michael ed Anne èn sulets a chasa. Els giaschan en letg, igl è notg. Ils geniturs èn ids a kino. Anne na sa dentant betg durmir perquai ch’ella ha tema. Il frar grond vegn dentant da prender ad ella la tema.

© Paul Maar

 

 

La redacziun e la chasa editura èn sa stentadas dad eruir e da dumandar tut ils dretgs da stampa per ils maletgs ed ils texts. Sche nus avessan survesì insatge ed avessan tras quai violà dretgs d’autur, vegn la chasa editura a bunifitgar quels tenor las cunvegnas usitadas, sch’i dat in’annunzia da pretensiuns giustifitgadas.

 
         
Ans raquintain nus in'istorgia (per surlavurar e squitschar)      
  commentari pil scolast (cun clav)
         
  incumbensas
  incumbensas    
  fegls da lavur
  fegls da lavur    
  sligiaziuns
  sligiaziuns    
  maletgs
         
  multimedias
         
  links
  In’ulteriura istorgia che tracta dal raquintar istorgias (13-10-2016)